Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kijan Goud la k ap pèdi valè afekte bidjè Leta a ?

Pifò sa peyi a konsome soti lòtbò dlo. OpenGouv® eseye gade enpak dirèk sa genyen sou disponibilite resous ak kapasite Leta pou l aji, parapò ak Goud la k ap pèdi valè devan dola ameriken an. Nou pwofite gade depans envestisman yo tou.

Attachments